dijous, 29 de juny del 2023

Recomanacions per a implantar el model de ciència oberta

Recomanacions a l’administració pública per facilitar la implantació del model de ciència oberta a Espanya, és un estudi elaborat en el marc del projecte ciència oberta a
Espanya per un equip investigador vinculat a la recerca en universitats i centres d'investigació* dins del Programa Estatal d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als reptes de la Societat del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Té com a objectiu l'anàlisi de la situació i de les principals polítiques europees i espanyoles a favor de la ciència oberta, així com l’estudi de la percepció dels actors, amb la finalitat de transmetre propostes per a posar en acció, des de l’administració pública, els diferents fronts de la ciència oberta a curt i mig termini.

La ciència oberta és el model de recerca que facilita l’ampliació i l’extensió dels beneficis de la ciència al personal investigador, a les institucions acadèmiques i també a la societat. Aquest model està actualment en fase d'implantació des de les conselleries de recerca i universitats de les comunitats autònomes, agències de finançament i avaluació, i les universitats i instituts de recerca.

El document té dues parts ben diferenciades:
1. Introducció que inclou els antecedents internacionals i espanyols amb recomanacions sobre ciència oberta, la descripció del marc legal espanyol i els cinc objectius de
les recomanacions:
a. Assolir el ple accés obert a les publicacions científiques
resul-tat de la investigació en institucions públiques,
b. Crear un sistema d’infraestructures i serveis de suport humà que
facilitin la publicació de les dades de recerca de manera FAIR (localitzables,
accessibles, interoperables i reutilitzables) a repositoris de confiança,
c. Disposar d’un sistema d’avaluació qualitatiu i quantitatiu que reconegui
la diversitat de resultats de recerca i les pràctiques de ciència
oberta.
d. Implantar el coneixement i la pràctica dels principis de la ciència
oberta per part del personal investigador, de les unitats de suport a
la investigació i del personal de biblioteca,
e. Gestionar el seguiment de les recomanacions i les accions establertes
per part de les organitzacions per progressar cap a la ciència
oberta.

2. El desenvolupament concís del  conjunt de recomanacions per a cadascun dels cinc objectius establerts per part dels agents implicats en el sistema de recerca
(autors, editors de revistes, vicerectors, professionals de biblioteques).Els resultats s’han publicat en diverses revistes científiques, que podeu consultar a la secció de bibliografia del document.

(*)

CSIC
Remedios Melero Melero (Investigador Secundari)

CSUC
Lluís Anglada i de Ferrer (Equip de treball)

Universidad de Navarra
Rocío Serrano Vicente (Investigador Secundari)

Universitat de Barcelona
Ernest Abadal Falgueras (Investigador Principal)
Jose Manuel Rodriguez Gairin (Investigador Secundari)
Maria Asuncion Esteve Pardo (Investigador Secundari)
Lluis Bonet Agusti (Investigador Secundari)
Miquel Termens Graells (Investigador Secundari)
Jorge Franganillo Fernández (Investigador Secundari)
Ana Villarroya Planas (Investigador Secundari)
Ignasi Labastida Juan (Investigador Secundari)
Gema Santos Hermosa (Equip de treball)
Juan José Boté Vericad (Equip de treball)

(UV)
María Francisca Abad García (Investigador Secundari)
Aurora González Teruel (Investigador Secundari)

(UOC)
Alexandre Lopez Borrull (Investigador Secundari)
Candela Ollé Castellà (Investigador Secundari)

dimarts, 8 de novembre del 2022

Open Science Corner: serveis i eines relacionades amb la Ciència Oberta oferts per OpenAIRE

OpenAire és un projecte europeu dedicat a la projecció i assoliment de la Ciència Oberta. Ofereix una infraestructura de comunicació acadèmica oberta, crea serveis per a donar suport a la recerca europea i garanteix la pràctica de la Ciència Oberta mitjançant polítiques i directrius. Algunes infraestructures són: AMNESIA per a anonimitzar dades, EPISCIENCES plataforma per a publicar preprints a comunitats internes creades en forma de revista, OpenAIRE EXPLORE per a accedir a publicacions, dades i programari acadèmic interconnectat, i OpenAIRE MONITOR per a produir indicadors d’activitats de recerca. 

Els seus serveis inclouen una secció de suport que abasta recursos i formació, com l’Open Science Corner.
Open Science Corner és un portal que inclou materials de suport i formació sobre 8 aspectes de la ciència oberta:  descoberta, processos i anàlisis, gestió de les dades, publicació, avaluació, divulgació, interoperabilitat i suport i formació.  
S’estructura en 3 nivells: 
 • Nivell 1: Principiants. Qüestionari per establir el grau de coneixement sobre ciència oberta (5 preguntes sobre definicions).
 • Nivell 2: Mitjà. Amb tres qüestionaris sobre els serveis i eines que ofereix OpenAIRE per a poder gestionar profitosament qualsevol aspecte relacionat amb la Ciència Oberta. El primer qüestionari (24 preguntes) abasta descoberta, processos i anàlisis, gestió de dades i publicació. El segon (25 preguntes), avaluació i difusió. El tercer (18 preguntes),  interoperabilitat, suport i formació.  
 • Nivell 3: Avançat. Destinat a ampliar coneixements mitjançant una col·lecció de material informatiu i proves addicionals. Està format per dues seccions: material de suport (iniciació a la ciència oberta, guies, infografies i guies ràpides, casos pràctics i PMF) i material de formació (webinars, tallers i crides a la col·laboració).


No cal registrar-se per saber la puntuació obtinguda en fer la formació,  tot i que a totes les seccions es demanen les dades de l’usuari (pas que es pot ometre). En acabar la formació es pot accedir a material de suport, o bé obtenir més informació sobre els serveis d’OpenAIRE consultant el seu catàleg.

diumenge, 20 de febrer del 2022

Novetat Mendeley

 

 

Mendeley informa que, a partir de setembre de 2022, Mendeley Desktop serà substituït per Mendeley Reference Manager. De la mateixa manera, el plugin de citació Mendeley Cite-o-Matic  per a processadors de text associats a Mendeley Desktop, serà substituït pel plugin Mendeley Cite.  

 

A partir de setembre de 2022, Mendeley deixarà de fer manteniment, actualitzacions i tasques de desenvolupament de Mendeley Desktop, que esdevindrà una eina obsoleta. Els usuaris que encara treballin amb la versió Desktop podran migrar a Mendeley Reference Manager. La gran novetat d’aquesta versió és que treballa al núvol; i tot i que encara està en desenvolupament, serà molt més senzilla i intuïtiva que la versió Desktop.  

 

Per tal de garantir una migració segura, assegureu-vos d'haver sincronitzat Mendeley Desktop amb Mendeley Web  abans de descarregar Mendeley Reference Manager. Un cop comenceu a treballar amb Mendeley Reference Manager, aquest es sincronitzarà amb Mendeley Web amb  tot el contingut de Desktop. 

 

D’altra banda, si esteu treballant amb un document que conté cites i/o bibliografia creades amb el plugin Mendeley Cite-o-Matic de Mendeley Desktop, caldrà que les actualitzeu amb el plugin Mendeley Cite de Mendeley Reference Manager seguint els passos següents: 

 

 • És recomanable fer una còpia de seguretat del document de text per precaució. 
 • Desinstal·lar Mendeley Cite-o-Matic des de Mendeley Desktop (Menú Tools — Uninstall). 
 • Instal·lar Mendeley Cite al processador de text. 
 • Obrir el document de text, obrir Mendeley Cite. 
 • Mendeley Cite detectarà que cal actualitzar les cites i/o bibliografia i obrirà un finestra on es demanarà  "Update this document". 
 • Seguiu amb atenció les instruccions que apareixeran a la pantalla. 

 

 

 

 

dijous, 9 de setembre del 2021

Eines de descoberta d’accés obert

 


Presentem aquí Open Science Lens i Unpaywall, dues extensions que localitzen les versions en obert de les publicacions científiques.  

 

 Actualment hi ha milers de revistes que publiquen els continguts en accés obert, però encara predomina el model de publicació de subscripció que en limita l’accés gratuït. Des de fa gairebé 20 anys, un dels objectius de l’accés obert ha estat oferir una alternativa legal per poder accedir als resultats de la recerca que es troben darrera una barrera econòmica. L’alternativa més utilitzada ha estat la de dipositar còpies dels articles científics en els repositoris, però no sempre ha estat fàcil localitzar aquestes còpies.  

Amb aquestes dues extensions es simplifica la cerca d’alternatives gratuïtes a les publicacions científiques.   

 

 

Open Science Lens (OSL). El plug-in Open Science Lens és una extensió gratuïta desenvolupada per OpenAIRE que funciona amb Google Chrome.   

Permet localitzar la ubicació de publicacions, dades i altres objectes resultants de la investigació que estiguin identificats amb un DOI.   

OSL utilitza la informació disponible a OpenAIRE Explore i ofereix resultats a enllaços a documents en accés obert.  

Pel articles embargats, informa d’aquesta restricció d’accés amb la data de finalització. Però si aquesta restricció no ha estat modificada al repositori original, no detecta si la data ja ha expirat i l’article es troba disponible.  

 
L’extensió treballa directament detectant el DOI en una pàgina web i mostrant una icona blava al seu costat. També ofereix una pestanya lateral desplegable amb la informació sobre les versions trobades: en obert, embargat (amb la data de finalització d’embargament) i restringit; a més d’un enllaç a les diferents fonts que contenen el contingut original 

Les opcions de configuració encara són limitades (detecció manual o automàtica del DOI) 

 

Unpaywall.  El plug-in Unpaywall és una extensió  gratuïta  desenvolupada per Our Research  que funciona amb Mozilla Firefox i Google Chrome.
Utilitza la informació disponible a la base de dades pròpia, permetent localitzar la ubicació de publicacions en PDF a text complet que estiguin identificades amb un DOI.    
El codi font de l'extensió d’Unpaywall s’allotja a github.com

L’extensió treballa directament detectant el DOI en una pàgina web. Si el localitza mostra una icona d’un cadenat:  

 • Obert, i en color verd/daurat/bronze : versió legal i sense embargar de l’article gratuït a text complet. 
 • Tancat, i en color gris: no ha pogut trobar cap versió legal d’accés obert d’aquest article. 

Les opcions de configuració permeten distingir les diferents versions d’accés obert: verda, daurada i bronze. 

Scopus i Web of Science l’han integrat a les seves bases de dades.