dilluns, 27 d’abril de 2020

Programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea sobre la recerca de la COVID-19


Amb l'objectiu d'avançar en la recerca de la COVID-19, la Comissió Europea insta als investigadors a proporcionar accés obert immediat a les publicacions, dades i qualsevol altre resultat de les seves investigacions.

A “Guidelines for open access to publications, data and other research outputs”  podeu consultar les directrius del programa Horitzó 2020, basades en els compromisos assumits per la Comissió Europea, com a signatària del Statement on Data Sharing in Public Health Emergency.

Us fem un resum de les directrius per cada tipus de resultat de la recerca:

Per a publicacions:
 1. Posar d'immediat a disposició totes les publicacions de recerca rellevants per la COVID-19, mitjançant el dipòsit d'una còpia de la versió publicada en un repositori sota una llicència CC BY 4.0 o equivalent.
 2. Fer que els resultats de recerca estiguin disponibles a través de servidors de preprints abans de la publicació a la revista, o mitjançant plataformes que fan que les publicacions siguin accessibles abans de la revisió per parell.
 3. Proporcionar informació, a través del repositori, sobre qualsevol resultat de recerca o altres eines i instruments necessaris per reutilitzar i/o validar les conclusions de la publicació científica.
 4. Incloure metadades dipositades sota una llicència de domini públic CC 0 1.0 o equivalent, d'acord amb els principis FAIR. 

Per a dades de recerca:
 1. Fer que les dades de recerca estiguin en accés obert de forma immediata i seguint els principis FAIR. Es recomana que les dades tinguin una llicència CC BY 4.0, CC0 1.0 o equivalent.
 2. Desenvolupar protocols per l'accés a les dades si l'accés obert no es possible.
 3. Proporcionar AO a totes les dades que puguin ser útils pels investigadors. 
 4. Dipositar les dades de recerca amb control de qualitat en un repositori de dades l'abans possible i dins dels terminis que s'estableixen al pla de gestió de dades (DMP).
 5. Proporcionar informació a través del repositori sobre qualsevol resultat de recerca o altres eines i instruments necessaris per reutilitzar o validar les dades. 
 6. Incloure metadades dipositades sota una llicència CC0 1.0 o equivalent, i seguint els principis FAIR.
Per als plans de gestió de dades:

 1. Elaborar un pla de gestió de dades (DMP) i proporcionar-lo amb la proposta, o com a màxim, abans de la firma de la subvenció. El DMP ha d'abordar aspectes rellevants per fer que les dades siguin FAIR.
 2. Actualitzar regularment el DMP.
 3. Registrar el DMP com a públic, no restringit i d'accés obert, sempre que no hi hagi raons per restringir-lo.