dimarts, 2 de juny del 2015

Leiden Manifesto

S'ha publicat recentment el Manifest de Leiden sobre els indicadors de la recerca.
L'avaluació de la recerca s'ha convertit en rutina i tot sovint depèn de les mètriques. Però és impulsat cada vegada més per les dades i no per l'opinió d'experts. Com a resultat, els procediments que s'han dissenyat per augmentar la qualitat de la recerca ara estan amenaçant en danyar el sistema científic. Per donar suport als investigadors i gestors, cinc experts dirigit per Diana Hicks, professor a l'Escola de Polítiques Públiques a l'Institut de Tecnologia de Geòrgia, i Paul Wouters, director de CWTS la Universitat de Leiden, han proposat deu principis per al mesurament del rendiment de la recerca: el manifest de Leiden sobre els indicadors de la  recerca, publicat com un comentari a Nature.

 S'ha traduït al castellà, podeu llegir-lo aquí.
Hi ha 10 principis al manifest:
  1. L’avaluació quantitativa ha de recolzar l'avaluació qualitativa per experts.
  2. La mesura de rendiment s’ha de fer en relació a la missió de la institució, del grup de recerca o de l’investigador.
  3. Cal protegir l’excel·lència en recerca localment rellevant.
  4. Els processos de recopilació i anàlisi de dades han de ser oberts, transparents i simples.
  5. Les dades i anàlisis han d’estar obertes a verificació pels avaluats.
  6. Les diferències en les pràctiques de publicació i citació entre camps científics s’han de tenir en compte.
  7. L’avaluació individual d’investigadors s’ha de basar en la valoració qualitativa de la seva cartera d’investigació.
  8. S’ha d’evitar la concreció improcedent i la falsa precisió.
  9. S’han de reconèixer els efectes sistèmics de l’avaluació i els indicadors.
  10. Els indicadors han de ser examinats i actualitzats periòdicament.

divendres, 29 de maig del 2015

FP7 Post-Grant Gold Pilot Policy Guidelines

La Comissió Europea ha posat en marxa un pilot per finançar publicacions en Accés Obert per a projectes de recerca del 7th Framework Programme (FP7) finalitzats a través del projecte OpenAIRE, és el FP7 Post-Grant Gold Pilot Policy Guidelines. 
L'actual pilot FP7 post-grant Gold Open Access no s'ha de confondre amb l'anterior pilot FP7 Green Open Access engegat l'agost del 2008.

Tota la informació la trobareu en aquest enllaç: https://www.openaire.eu/goldoa/fp7-post-grant/pilot